Kvalita naplněného času

Krásný den vám všem.

K tématu našeho vztahu k budoucnosti a rozvoje našeho potenciálu a schopností patří především vztah k času. Mnozí vnímáme čas jako danost měřitelného plynutí. Jako lhůtu, dobu či epochu.

Velmi pozoruhodný pohled na čas lze vidět ve starověkém Řecku, kde moudře rozlišovali dva pohledy, dvě optiky času.

První optika času je nazývána chronos, a je nám známým určováním doby, hodin, minut, tedy toho, co se snažíme změřit a fixovat. Je to určitý pokus „čas“ vymezit a omezit. V této úrovní s časem bojujeme, stále ho není dost.

Druhá optika časovosti pak byla nazývána kairos. V řecké mytologii byl Kairos nejmladším synem boha Dia. Byl ztělesněním příhodného času pro určitou příležitost, čin. Tedy okamžiku a činu, kdy je třeba určitou příležitost chytit, použít k tomu, aby přinesla své plody.

Právě v tomto druhém způsobu náhledu na časovosti se skrývá hluboká moudrost ve vztahu mezi přítomným a budoucím. Jde o zásadní nastavení toho, abychom dokázali směrem do budoucnosti sami sebe připravovat a rozvíjet, protože v našem pozemské světě můžeme svůj život buď nechat pasivně projít, nebo jej můžeme aktivně naplňovat. A naplnit jej můžeme využitím příležitostí – V TU PRAVOU CHVÍLI. Daná příležitost „v příhodné správném čase“ se totiž již nemusí opakovat.

Jde o hledání hluboké souhry mezi okolním světem, jeho nastavením a podmínkami – spolu s lidmi a dalšími bytostmi, které jej spolu s námi v daném životě tvoří. To na jedné straně. Na straně druhé se na této souhře můžeme a máme sami podílet ze svého vnitřního světa, ale také svým tělem, psychikou, myslí, srdcem a širším vědomím.

Využití příležitostí a výzev také bezprostředně souvisí s naší bdělostí, bdělou pozorností. Velmi obtížně se dosahuje této hluboké souhry, pokud jsme tělesně a psychicky nestabilní, nevšímaví, deprimovaní. Stavíme-li se do pozice negativního odporu, strachu a pasivity.

Naopak můžeme velmi přispět k „plodům našich příležitostí“, pokud vstoupíme do pole širšího vědomí, a spolupracujeme-li na úrovni pozitivního nastavení.

Takovou souhru dobře vyjadřují kvality, jakým jsou naše trpělivost spojená ale s cílevědomostí, pokora propojená s vnitřní rozhodností, spolupráce naší mysli i srdce. Péče o naše životní síly, o zdraví těla i duše s ohledem k budoucím plodům.

Pak se kairos, stav naplněného a využitého času, stává skutečným pomocníkem a průvodcem k dovršení a plodům našeho života.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.