K čemu je progrese?

Náš život nám často může připadat jako sled vracejících epizod a návyků. Z nich vybočuje jen občasné vyrušení sportovních utkání, nečekaných epizod a překvapivých náhod. Někteří si stýskají nad dobou,ve které žijeme, jiní žehrají na osud či nedostatek příležitostí.

Existuje i jiný přístup? My vám jej na našich seminářích ZSB nabízíme. Spočívá v otevření se poněkud tajuplnému pojmu PROGRESE.

Co se za ním skrývá a proč se o něj zajímat? Progrese (a také s ní související slovo “progresivní”) značí kráčet vpřed, vykročit. Pochází latinského slova progressivus, progredí, odvozeného od gradí, tedy “kráčet”. Je to zvolení si směru a vykročení dopředu, stav dopřednosti. S ním je spojeno opuštění stavu stagnace nebo setrvačného otáčení se do minulosti.

Sami jistě tušíte, že dlouhodobá stagnace či utápění se v minulosti našemu rozvoji života neprospívají. Proto je velmi podstatné se ze své strnulosti a někdy již nefunkčních návyků a zabrždění pohnout a přesunout se do tvořivosti svého života.

Jednou z příležitostí, jak tak učinit jsou individuální sezení ZSB, kde vám můžeme pomoci s otevíráním vašeho potenciálu a jeho nové realizace. Širší formou jsou naše semináře, které mají sílu sdílené skupiny, kde se budeme prakticky věnovat metodám progresivního vykročení a nalézání nových cest – k radosti, úspěchu a hojnosti toho, co si pro svůj život přejeme a co dokážeme zrealizovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.