Poznávejte se a rozvíjejte se

 

 

Změním svoji budoucnost

Projekt Změním svoji budoucnost představuje jedinečnou možnost postupovat rychleji a efektivněji dopředu. V jednotlivých úrovních seminářů získávat širší a hlubší vhled to možností, jak se otevřít a přivítat žádoucí budoucí stav. Na našich seminářích se budeme věnovat jak teorii, tak zejména praxi progrese, inspirace a tvoření vlastní budoucnosti. Nahlédneme společně do procesů, jejichž zárodky jsou v nás již plně přítomny a čekají na naše uchopení. Stáváme se tak aktivními spolutvůrci, nikoli jen čekateli svého osudu a života.

 

Základní seminář ZSB

Na základním semináři se budeme společně věnovat odborně podané teorii progrese a seberozvoje. Ukážeme si zcela konkrétně, jakými dynamickým kroky postoupit od stagnující či brzdící minulosti k přítomné a budoucí naplněnosti a celistvosti. Součástí této společné práce bude řada vstupů v podobě progresních technik. Vstupní seminář vám ukáže, jaké možnosti se nabízejí na jednotlivých stupních progresivních technik a modulů vyšších úrovní (obsah vyšších úrovní seminářů ZSB).
 

Jaké kroky k tomu budeme potřebovat?

DYNAMIKA ČLOVĚKA - budeme pracovat se všemi složkami našeho života:  s tělem, psychikou, myslí a vědomím. Ukážeme si jejich dynamiku i to, co se děje, pokud procesy rozvoje v sobě brzdíme.
CESTA KUPŘEDU - sami zažijete, jak dokážeme strukturovat vlastní (novou) podobu reality. Jak, při správném vedení, vystoupit z chybných návyků, strnulých modelů chování a jednání, které nás již jen brzdí a omezují. Pozornost budeme věnovat širšímu vnímání našeho potenciálu a jeho konkrétnímu uskutečnění.
PRÁCE S POTENCIÁLEM - budeme se věnovat osvědčeným metodám, prověřeným mnohaletou praxí práce s lidským potenciálem, tělem, psychikou a vědomím. To nám umožní zcela konkrétně aplikovat metody, jak uvolnit blokace ve zmíněných složkách těla, psychiky i ve vědomí. Jak přivést do života nový proud životních sil a inspirace. Tím se trvale navýší schopnost nadhledu a širšího vnímání a uvědomování. Vzroste tím i kompetence vést naplněný a šťastný život.
MOST PRO BUDOUCNOST - dalším cenným vstupem semináře bude zcela unikátní MOST RE-PRE, technika, překlenující naše nastavení, ulpívající na problémech minulosti - směrem posunu ztvárňující a přitahující k nám úspěšnou realizaci naší budoucnosti a celkově progresivní přístup k životu.
PROGRESE - součástí semináře bude i pět vstupů individuální i skupinové progrese a práce s vnitřním potenciálem
 

To vám umožní: 

Osobní posun ve svých zásadních životních tématech.  
Životní motivaci, větší chuť do života.
Objevíte své skutečné možnosti.
Budete obohaceni dvou a půl denním bohatým programem.
Techniky a postupy, které vám budou i nadále pomáhat ve vašem životě.
 

Proč být ve svém životě progresivním a s progresí pracovat?

Základní změnou a doslova zázračný klíčem je zaměření naší pozornosti a zájmu.
Máme zde na výběr dvě hlavní schémata přístupu:
První přístup je dán naším setrvačným nebo i cílený zaměřením na minulost. Minulost nám může být přínosná v reflexi našich úspěchů i chyb, můžeme v ní dílčím způsobem “odblokovávat” naše problémy a traumata. O to se stará například přístup různých typů regresních terapií.
Jednoduše to znamená, že se orientujeme na “problémy”,na situace, osoby v naší minulosti.
Druhý přístup bychom mohli výstižně označit za přítomnostně - budoucí. Vychází z toho, co si právě v současné situaci přejeme či toužíme změnit. Do čeho chceme aktivně jít s určitým projektem posunu a proměny nás samých k šťastnější a spokojenější podobě. Takový přístup se nezaměřuje předně na “problémy”, ale na náš vlastní realizující potenciál. Zjišťujeme, že můžeme směle vykročit, budovat, být plní životní síly tam, kde jsme dosud svůj potenciál blokovali, zadržovali nebo si jej neuvědomovali.
 

Obsah seminářů a moduly projektu ZSB:

Základní seminář ZSB

Seminář prvního stupně ZSB - VZTAHY: vztah k sobě samému; vztah ke druhým a život ve svých rukou
Seminář druhého stupně ZSB - PROSPERITA: vědomý vztah k propsperitě a hojnosti; práce, kreativita a podnikání
Seminář třetího stupně ZSB - MOUDROST: zdraví; léčení minulosti (regrese) a spirituální moudrost (progrese)

 

Autoři a lektoři projektu Změním svoji budoucnost 

Jiří Hrubec

Narozen 1966 V Brně.
Mám původně elektrotechnické vzdělání. Jsem ženatý a spokojený otec dvou dcer.
Touha po porozumění lidskému životu, mě přivedla k empirickému zkoumání metod a technik, které k tomu vedou. Regresní terapie, astrologie, EFT, NLP, koučink. Moji vášní je objevování a rozvíjení lidského potenciálu.
Lidé které mě nejvíce ovlivnili:
Peter Drucker - platí za zakladatele moderního managementu
Linda Goodman - skvělá astroložka
Patrik Balint - učitel regresní terapie
Gary Craig - zakladatel Emotional Freedom Techniques
Richard Bandler, Johnem Grinder - zakladatelé NLP
Marilyn Atkinson - mezinárodní koučka, tvůrce Erickson Coaching International