Blog vědomé progrese

29.6. 2019

Co spojuje Lásku a Tvořivost v našem životě?

Téma Lásky a Tvořivosti by bylo vhodné psát s velkými písmeny. Běžně je v češtině píšeme s počátečním malým písmenem. Láska a Tvořivost jsou především pozitivní přístupy k životu. Jde o nádherné radostné procesy.  Láska a Tvořivost nám mysl i vědomí otevírají. Cítíme se díky nim ve světě skvěle a život nás baví.  Láska jako základní motiv nás vede k milování druhých i sebe. Je vstřícným dotekem...

26.5. 2019

Kvalita naplněného času

Krásný den vám všem. K tématu našeho vztahu k budoucnosti a rozvoje našeho potenciálu a schopností patří především vztah k času. Mnozí vnímáme čas jako danost měřitelného plynutí. Jako lhůtu, dobu či epochu. Velmi pozoruhodný pohled na čas lze vidět ve starověkém Řecku, kde moudře rozlišovali dva pohledy, dvě optiky času. První optika času je nazývána chronos, a je nám známým...

22.5. 2019

Od minulosti ke bdělé přítomnosti a budoucnosti

Stalo se vám někdy, že ve vás převládl dojem, jakoby vás vaše minulost zadržovala od zvolené cesty kupředu? V takových chvílích máme pocit, že nám nepřeje štěstí, že nás cosi minulého blokuje a drží nás daleko od nových perspektiv, od naší realizace a životní radosti, kterou si přejeme. Existují terapeutické a vnitřně průvodcovské techniky, jak si svoji minulost postupně...

22.5. 2019

K čemu je progrese?

Náš život nám často může připadat jako sled vracejících epizod a návyků. Z nich vybočuje jen občasné vyrušení sportovních utkání, nečekaných epizod a překvapivých náhod. Někteří si stýskají nad dobou,ve které žijeme, jiní žehrají na osud či nedostatek příležitostí. Existuje i jiný přístup? My vám jej na našich seminářích ZSB nabízíme. Spočívá v otevření se poněkud tajuplnému pojmu PROGRESE. Co se za ním...

20.5. 2019

Inspirační progresní techniky a péče o budoucí

Inspirační progresní techniky a terapie jsou svého druhu „vědomá péče s aspektem rozvíjení se“. Míří na konkrétní lidské možnosti proměny individuálního charakteru (od nectností ke ctnostem). Činíme tak prostřednictvím inspirací (doslova podnětů v našem širším vědomí, nebo chcete-li duše). Terapeutickým účinkem je pak vystoupení ze stavu krize, stagnace, životní zmatenosti. K inspirační terapii patří, že je poněkud vyšším stupněm,...

20.5. 2019

Optikou budoucnosti – vědomá progrese

Cítíte se ve svém životě spokojeně, a přece jako by vás něco zvalo k novým objevům? Může to mít podobu dosud neobjevených míst a krajin, zajímavých lidí či lákavých projektů. To všechno jsou výzvy, které se mohou otevírat v našem vnitřním světě. Dějí se nám v naší přítomnosti, ale přicházejí k nám jako nabídky naší budoucnosti. Budoucnost se podobá velmi silné...