Změním svoji budoucnost

semináře progrese, transformace a seberozvoje

 Jiří Hrubec

Zveme vás k aktivní účasti

na tvorbě vlastního osudu, vlastního života, vlastní budoucnosti. Spolu s námi naleznete překlenutí mezi omezující minulostí a radostně naplněnou budoucností.
Formou odborných seminářů a workshopů Vám přinášíme, jako odborně kompetentní a zkušení lektoři, jednotlivé stupně poznání vlastního potenciálu a širšího vědomí. S námi se reálně posunete od témat již minulých a váš život brzdících, k progresivnímu ztvárnění a naplnění vašeho života.
 Jiří Hrubec

Budoucnost můžme měnit

Své vědomí za určitých podmínek můžeme posouvat do budoucnosti, stejně tak do minulosti. Naše milé podvědomí nám umožňuje  podívat se do blízké budoucnosti, stejně tak vzdálenější, je to dokonce naše přirozená schopnost, kterou jsme dostali všichni do vínku. Chceme-li si ji znovu obnovit, potřebujeme se naučit uvolnit svoje tělo, mysl a otevřít se novým možnostem. Je to vcelku jednoduché a  rádi vás tím provedeme. Můžete tak čerpat, informace, moudrost, zkušenost a spoustu dalších obohacující věcí ze své lepší budoucnosti. 

Co můžete získat vhledem do své budoucnosti:

  • Učinit lepší rozhodnutí
  • Získat důvěru ve svoji budoucnost a svůj život 
  • Podívat se na budoucnost svých vztahů
  • Získat životní nahled a porozumění životu. 
  • Najít si skvělou práci, která vás bude bavit 
  • Otevřít se věcem, které k vám přivedou nového partnera
  • Rozvinout si nějakou důležitou schopnost pro svůj život
  • Objevit svoji vitalitu a vnitřní sílu. 
  • Najít smysl ve svém životě 
  • Každý si může najít to své:) 

Novinky

Téma Lásky a Tvořivosti by bylo vhodné psát s velkými písmeny. Běžně je v češtině píšeme s…
Krásný den vám všem. K tématu našeho vztahu k budoucnosti a rozvoje našeho potenciálu a schopností patří…
Stalo se vám někdy, že ve vás převládl dojem, jakoby vás vaše minulost zadržovala od zvolené cesty…